Anasayfa / MEMLEKET / Köyümüzün Tarihçesi

Köyümüzün Tarihçesi

Osmanlı kaynaklarında günümüzdeki adıyla bahsedilen yerleşim, 1642 tarihli avarız defterinde İspir kazasının Çermeli nahiyesine bağlı, 4 Hristiyan hanenin bulunduğu bir köy olarak kaydedilmiştir. 19 yüzyıl kaynaklarında yerleşimden sadece Müslümanların yaşadığı küçük bir köy olarak bahsedilmektedir. 1835 yılında erkek nüfusun belirlenmesi için yapılan nüfus sayımında köyde 33 Müslüman erkek bulunurken, 1896 yılında Ahmed Şakir Paşa’ nın gerçekleştirdiği ıslahat çalışmaları çerçevesinde yaptırılan nüfus sayımında ise Kırık nahiyesine bağlı köyde 73 Müslüman erkek nüfusu tespit edilmiştir.

Facebook ile yorum yap

Watch Dragon ball super